Bilgi ÖzetiBilgiozeti.com

Türbin nedir nasıl çalışır

Sponsorlu Bağlantılar

TürbinlerTürbin, herhangi bir akışkanın enerjisini kinetik iş enerjisine çevirmek için kullanılan alettir. Türbin, bir mil ve üzerindeki kanatlardan oluşmaktadır.. Kullanılan akışkana göre türbinin ve kanatların yapısı değişmektedir.Gelen bir akışkan türbinin kanatlarına çarparak türbin milini çevirir. Hareket milin çıkışında mekanik enerjiye dönüşür. Bu elde edilen mekanik enerji çeşitli şekilde elektrik enerjisine çevrilir.

 Türbinlerin üç ana çeşidi vardır. Hidrolik su türbini, buhar türbini ve gaz türbini adındadır.Bu 3 tip türbinde de akışkanın etkisini ya da tepkisini kullanılmaktadırç. Bu şekilde çarpma etkili türbinler ya da  tepkili türbinler olarak ikiye ayrılır

Su değirmenlerindeki kanatlı çarkın geliştirilmiş bir uygulaması olan su türbini, 1824’te Claude Bourdin tarafından icat edildi.Dah sonraları Amerika’lı James Francis ve Lester Pclton ile Avusturya’lı Viktor Kap­lan tarafından geliştirilen su türbini­nin çeşitli modellerine bu üç bilginin adı verilmiştir. Bu türbin tipinde da­ğıtıcı denilen sabit bir bölüm bulu­nur; bu dağıtıcı, akışkanı hareketli çark’a doğru gönderir, akışkan da çarkın kanatlar’ı üzerine etki ederek onu döndürür. Su türbinleri özellik­le *barajlarda, “‘elektrik üreten alternatör’leri çalıştırmak için kullanılır. Buhar türbini de aynı ilkeye göre ça­lışır, yalnız burada çarkı döndüren su değil buhar kuvvetidir.

Bir başka türbin tipinde ise çar­kı, bir yanma odasında petrolün yanmasıyla çok yüksek sıcaklıklara          (1 000°C’ın üstünde) ulaşan gazlar ha­rekete geçirir. Böylece, gemi perva­nelerine (iticiler), bir  otomobilin ya da bir trenin (türbinli tren) teker­leklerine iletilebilen çok hızlı bir dön­me hareketi elde edilir. “Uçaklarda­ki türboreaktörler de gaz türbini’nm değişik bir uygulamasıdır ve gazla­rın doğrudan doğruya atmosfer için­deki tepkisiyle çalıçmaktadır.

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>