Araç lastikleri teknolojisi

............Sponsorlu bağlantılar.......

Araç lastikleriAslında, araç lastiklerinin gös­terdiği büyük gelişmenin başlangıcı pek mütevazıydı. Bu işin öncüsü, 1888 yılında, oğlunun üç tekerlekli bisik­letinin tekerleklerini havayla şişiril­miş kauçuk fitillerle kuşatmayı akıl eden İskoç mühendis John Boyd Dunlop oldu. Pek kısa bir zamanda piya­saya sürülen bu icat, otomobil sa­nayiinin kalkınmasında birinci dere­cede rol oynadı.

Deneme tahtası gibi kullanılan ya­rışlar sayesinde durmadan geliştiri­len modern tekerlek lastiklerinin ö-zellikle iki niteliğe sahip olması ge­reklidir: sağlamlık ve esneklik. Ayrı­ca, dış lastiği süsleyen girinti çıkıntılar aracılığıyla yola da iyice yapışma-lı, uymalıdır. Bunun için her otomo­bil sürücüsünün, lastiklerin durumu­nu sık sık gözden geçirmesi son dere­ce önemlidir, çünkü üzerindeki çıkın­tılar aşınmış, düzleşmiş bir lastik pa­tinaj yapar veya ilk dönemeçte ya da yağmurda en küçük bir frende kayar.

....Sponsorlu Bağlantılar....

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*