KISACA ÖZETKisacaozeti.com

Latest

Bektaşilik nedir

Kurucusunun Hacı Bektaş-ı Veli olduğu söylenen Şiî-Batınî tarikattır. Bektaşîlik iki döneme ayrılır: 1) Başlangıçtan Balım Sultan’a kadar olan dönem. 2) Balım Sultan düzenlemelerinden sonraki dö­nem. Bektaşîliğin 16. yüzyıldan
Read More

Ahmet Şuayip kimdir hayatı eserleri

Yazar (1876- 1910). İstanbul’da doğdu. Ortaöğrenimini Fatih Rüştiyesi ve Vefa îdadisi’nde, yükseköğrenimini Orman ve Maadin Vekâleti’nde çalışarak Hukuk Mektebi’nde tamamladı. Bitirdiği okulda İdare ve Devletler Hukuku müderrisliği yaptı.
Read More

Ahmet Samim kimdir hayatı eserleri

Ahmet Samim (1884-1910), Türk gazeteci, yazar (1884- 1910). Sada-i Millet gazetesi başyazarıdır. Pirzerin’de doğdu. Ortaöğrenimini Robert Kolej’de tamamladıktan sonra bir süre Reji İdaresi’nde memurluk yaptı. Meşrutiyetten sonra basın
Read More

Ahmet Naim Çıladır kimdir hayatı eserleri

Hikayeci (1904-24 nisan 1967), İstanbul’da doğdu. Eyüpsultan Reşadiye llkokulu’nda okudu. Yaşamım sürdürmek için öğrenim çağında çalışmaya başladı. Çeşitli beden işleri arasında kendi kendini yetiştirme istemini yitirmeden ayakta kalmasını
Read More

Ahmet Paşa kimdir hayatı eserleri

Divan şairi (? – 1497). Bursalı Kazasker Veliyüddin Efendinin oğludur. Çocukluğunda güçlü bir öğrenim görerek ilmiyye sınıfına geçti, müderrislik, kadılık ve kazaskerlik görevlerinde bulundu. Fatih Sultan Mehmet’in sevgisini
Read More

Aloe Vera nasıl bir bitkidir

Aloe Vera dikenli bir bitkidir. Tıbbi sarısabır (Aloe vera), Asphodelaceae familyasından tıbbi amaçlarla kullanılan bir sarısabır türü. Yaprak, iki bölümden, meydana gelmiştir. Müshil olarak kullanılan ve antrakinonlar adı
Read More